Jak naše výrobky vznikají

Výroba  se  provádí  ručním  točením  na   hrnčířském kruhu. Točířská  hlína, která je  již připravena k zpracování se před  zpracováním  ručně proválí a  případně se  naváží  kuličky pro ruční točení, které se posléze ihned  zpracovávají.

Po zatuhnutí se výrobky dozdobují, lepí se případně ouška a na spodní stranu výrobku se  vytlačí značka. Potom se výrobky suší za pomocí  odpadního  tepla  vznikajícího při  chlazení  pecí.   Dobře usušené zboží se nakládá do pece, kde se pozvolna vypálí na 800°C, tak zvaný předžah. Po vychlazení pece se zboží opatrně vybere a nanáší se glazura. Nejdříve se glazuje vnitřní část výrobku tzv. vyléváním a posléze se glazuje vnější část namáčením v  glazurovém  kalu,  nebo se  dozdobují  různými technikami.  Poté  se  výrobky uloží zpět  do pece, kde  se  vypalují na   teplotu  1130°C. 

Po  postupném  vychlazení  pece  se  výrobky vyberou z pece a jsou připraveny k prodeji.

 

Všechny naše glazury mají  provedenu zkoušku o  zdravotní  nezávadnosti.